علم دفاع از خود

امپاتی در دفاع شخصی

منظور از امپاتی اینه که خودت رو بذاری جای طرف مقابل. در دفاع شخصی ما می تونیم از این طریق تا حدی ذهن طرف مقابل رو بخونیم، خطرات رو حدس و از رخ دادنشون پیشگیری کنیم. درواقع، مثل یک روش تمرینی ازش استفاده کنیم. در قسمت دوم پادکست سیف زون کمی بیشتر بحث هوشیاری در دفاع شخصی رو باز می کنیم، و با یک تمرین عملی که می تونه به درک بهتر این موضوع بهمون کمک کنه آشنا می شیم.

دفاع شخصی - پادکست سیف زون

منتشر شده

در

توسط