علم دفاع از خود

دفاع شخصی کودکان

در این صفحه با دوره های دفاع شخصی کودکان، شرایط کلاس دفاع شخصی کودکان و کارگاه های مرتبط با افزایش امنیت کودکان ویژه والدین آشنا می شوید.

شاید این مطالب نیز برایتان جالب باشد: