علم دفاع از خود

دفاع شخصی دو ثانیه ای!

در این قسمت از پادکست سیف زون (منطقه امن) به بررسی کتاب “دفاع شخصی دو ثانیه ای” و دیدگاه نویسنده اون پرداختیم.

پادکست سیف زون

منتشر شده

در

توسط